Veteranidræt Skovbakken

Spørgeskemaundersøgelse
2023

Beredskabsplan
HVIS der opstår et hjertestop, så tjek følgende

*  Er personen bevidstløs? Brug højst 10 sek. - hvis ja:
*  Start omgående med hjertemassage - manuelt: 30 tryk - 2 pust.
*  1 løber efter hjertestarteren som hænger udenfor kontoret ved fodboldafdelingens indgang til Vejlby-Risskov dræts centret.
Er der ingen på kontoret? Riv hårdt i lågen og tag hjertestarteren ud. Der hænger også en hjertestarter ved siden af glasburet ved indgangen til svømmehallen. 
Er der ingen på kontoret/i glasburet? Brug kaldeapparatet, så personalet tilkaldes. Ta´ hjertestarteren!
*  2 sørger for at tilkalde hjælp og samtidig informere personalet. 
Der ringes 1-1-2. Er vi i hal 1, (hvor vi gør gymnastik), er adressen: Vejlby Centervej 51-53, 8240 Risskov - til venstre på P-pladsen.
Er vi i hal 2 eller svømmehallen er adressen: Vejlby Centervej 51-53, 8240 Risskov  - til højre på P-pladsen gennem bagdøren i hal 2 (som er en hurtig genvej), eller indgangen til svømmehallen. Det tager bare længere tid.
Den,  der ringer 112, fortæller Idrætscentrets adresse.
Vejlby Centervej 53, 8240 Risskov
Gå ud og tage imod ambulancen og vis vej!