Veteranidræt Skovbakken

Veteranidræt er et tilbud om motion og socialt samvær for veteraner og pensionister i området, og alle - uanset tidligere klubtilknytning - er velkomne, så længe der er plads på holdet. Vi træner fra september til og med maj,:
 tirsdag kl. 10:30 og torsdag kl. 11:00  (kun afbrudt af jule- og påskeferie).

Vi begynder med fælles obligatorisk gymnastik i hal 1.
Dernæst fordeler vi os på forskellige aktiviteter. Tirsdage fra kl. 11.30 og torsdage fra kl.12.00.
Vi kan vælge mellem: badminton, funktionel træning, new age kurling, pickleball, petanque, pitjau,
svømning
, (tirs 11.30 – 12.00 tors 12.00 – 12.30) og volleyball

Når vi er færdige med at motionere og bade er der hyggeligt og socialt samvær i "Café Upstairs", Tirsdage serverer medlemmerne på skift kaffe og smørrebrød. Torsdage sørger medlemmerne på skift for kaffe og småkager (gratis) så medbring evt. selv en madpakke om torsdagen. Der kan købes vand og øl. Og alt dette er naturligvis kun muligt, fordi på skift hjælpes med at lave kaffe, smørrebrød og småkager.

Foruden de faste tirsdags- og torsdags træninger bliver der løbende arrangeret sang- og foredrags eftermiddage, ligesom der arrangeres vandreture såvel forår som efterår. 

Prisen for hele sæsonen er 7 00,00 kr.

PRAKTISK
SÅDAN FORDELER VI OS I HALLERNE

Hal 1: Volleyball på alle niveauer samt Petanque.
Hal 2: Volleyball på en bane og badminton på 4 baner med 4 spillere på hver.
Hal 4: ​Badminton på 3 baner 2 eller 4 pr. bane. New age Kurling på 3 baner, Pitjau ved kurlignbanerne.
Svømning: Fra 11:30 til 12:00 om tirsdagen. Fra 12:00 til 12:30 om torsdagen.
SpringCentret: Funktionel træning.

OMKLÆDNING BEGGE DAGE
Bygning 1 ved hal 1:
Damer i stueplan rum 26.
Herrer i stueplan rum 27.
Damer i kælderplan rum 3.
Herre i kælderplan rum 1 og 2.
F-bygningen:
Damer i kælderplan rum 36 og 38.
Herre i kælderplan rum 35 og 39.
SpringCentret

Vi må ikke gå igennem hal 2 umiddelbart efter omklædning, hvis der foregår nogen form for aktivitet i hallen. Er der aktivitet i hal 2, vil døren være låst til 5 minutter før, vi har tid. Klæder man om i bygningen ved hal 2,3 og 4, skal man gå uden om og ind igennem bygningen ved opvisningshallen (hal 1). Man kan også klæde om i bygningen ved opvisningshallen (hal 1). Der er brusebade i forbindelse med omklædningsfaciliteterne.

HYGGE
Vi slutter gerne af med socialt samvær i "Cafe Upstair's", hvor man om tirsdagen kan købe smørrebrød og nyde en kop gratis kaffe. Om torsdagen er der kaffe og småkager (gratis). Medbring evt. selv en madpakke om torsdagen.  Der kan købes vand og øl. Ovennævnte er naturligvis kun muligt, hvis medlemmerne på skift laver kaffe og smørrebrød.