Veteranidræt Skovbakken

Opdateret 21-09-2021.

Aktuelt

Kære Veteraner

Efterårsvandretur torsdag den 7. oktober. Se mere her.

OBS!! Generalforsamlingen afholdes i Margeritsalen og ikke som der står i indkaldelsen i Syrensalen.

Så er vi i gang igen.
Det er så herligt at I møder op, og helt klart: Vi nyder det!
Nu kommer endnu et tiltag, så bliver det  "som i gamle dage"

Upstairs 
Så er der igen smørrebrød i Upstairs om tirsdagen. Madholdet glæder sig til at se os!

Vi beder jer om at I skriver jeres madhold på til tirsdage og kaffehold på til torsdage.
Listerne er i Upstairs.

Generalforsamling 28. september.
Borddækningsholdet vil gerne vide hvor mange de skal dække bord til. Derfor beder Vi jer skrive jer på enten via hjemmesiden, se link nedenfor eller på lister i hallen.

Omklædning:
Ved hal 1.
Vi må IKKE bruge omklædning nr. 25. Men vi har 26, 27, 19 og 20.
Der er også omklædning i F-bygningen. Vi må ikke gå gennem hal 2, hvis der er undervisning.

Venlig hilsen
NIna
____________________________________________________________________________________

Tilbud om Kuling stævner!

Vi kan deltage i to Kulingstævner her i efteråret.
Et fredag den 8. oktober i Tilst aktivitetscenter,
og et mandag den 1. november hos os selv i hal 4.
Se mere her.
____________________________________________________________________________________

Gamle 'torsdags-medlemmer' er nu også velkommen om tirsdagen. Nye medlemmer i 2021 må foreløbig kun komme om torsdagen, indtil vi har et overblik over belægningen på tirsdagsholdet.

Læs sept. udgaven af MAALET 

Generalforsamling d. 28 sept. kl 13: Se her. 
Hent indkaldelse og regnskab her
Tilmelding er nødvendig enten i hallen til Knud Ditlefsen eller her 


tilmeld vandretur

   

Indkaldelse til Generalforsamling


Du indkaldes hermed til generalforsamling tirsdag den 28. september kl 13:00 med følgende dagsorden:  

 Dagsorden

Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af afdelingens reviderede regnskab til godkendelse
Fremlæggelse af afdelingens budget til orientering
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
Valg af valgbare bestyrelsesmedlemmer
På valg er: Jytte Secher Knud Ditlefsen Knud F. Andresen 
Valg af valgbar bestyrelsessuppleant
1 suppleant / NY: To suppleanter 
Valg af to revisorer
Eventuelt

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Dersom generalforsamlingen ikke kan gennemføres på ovennævnte dato pga. corona-restriktioner, vil en ny dato for den fysiske gennemførelse af generalforsamlingen blive udsendt så snart det er muligt.   

På bestyrelsens vegne 
Venlige hilsener Nina N. Møller

Hent indkaldelse som PDF: Her 
Vandreturen går til Højlund skov og Klostermølle ved Mossø torsdag d. 7. oktober.
Der er afgang med bus fra VR-Centeret kl. 9, og vi er hjemme igen senest kl. 16.
Pris for at deltage: 75 kr.
Der bliver en lang rute på ca. 8 km og en kort på ca. 5 km. 
På begge ruter kan man komme op i fugletårnet og se ud over Mossø.  
Medbring evt. kikkert.
Medbring madpakke, drikkevarer og termokaffe – også gerne et siddeunderlag. Da vi ikke kan garantere, at holdene mødes og spiser frokost sammen, er det vigtigt, at hver har sin egen madpakke og drikkevarer hos sig. 
Som sædvanlig er der wienerbrød til eftermiddagskaffen.
Tilmelding kan ske tirsdage og torsdage i hallen og Her.
Vandreturene er planlagt af Anne Margrethe, Tove, Signe og Odd.